torsdag 19. april 2018

- Når verden går av hengslene, er kunsten svaret, Olav Grendstad? #32


1.      Godkjenning av sagsliste og protokoll. Vi gleder oss til å få gjest i studio, en av landsdelens store satirikere.

2.      Spørretime. Vårrengjøring i arkivene: Protokolltrøbbel i Søgne kommune, livestreamen «datt ut» akkurat når saken om vedtak om lovlighetskontroll ift kommuneloven ble diskutert. – Dette er ikke noe nytt, sier Olav. På 1800-tallet drev man med protokollbrenning, og Grendstad har hatt besøg av Arkivet på soverommet.

3.      Interpellasjon. Mira siterer Aslak Bonde om trend der ledere «tar ansvar» - ikke med å gå, men å bli siddans. I Søgne er det nærmest blitt en absurd situasjon sier politisk kommentator Olav Grendstad. Er teater svaret? – Ja, hva skal man gjøre når man ser demokratisk ukultur, sier Olav, som snart skal legge ud filmer fra sitt politiske teater på nett.

4.      Retorikk. Proto i protokoll, betyr «først» og «mønster.» Presisjonsnivå og omforenthed er viktig for demokratiet, og ikke minst det at man ønsker å lære av og lytte til hverandre. Folkeskikk som forsker, Anine Kierulf kaller det. Den som skriver protokoll har mye makt, eller leser egentlig noen protokoll? Samarbeid fordrer redelighed, sier Mira. Skriv gjerne referat i mødet, send det gjerne før det er ferdig? Protoll som handlingsplan og hersketeknikk? Før kunne man slippe unna med mer enn i vår digitale tid (endelig noe bra med det digitale.) Bare prat mye, og lad som du tror det selv.

5.      Politisk analyse. Skulle egentlig være sabla intellektuelle og saglige, men vi ryger på er kraftig digresjon om melk og fløde: Ku til kaffien, eller ta med melk i plastflaske a la åttitallet. Grønn melk - med konditorfarve. Olav Grenstad er kritisk til alle kommune- og fylkessammenslåing, og har nylig vært i Vestfold og holdt fylkesgrenseforedrag. Vestfold skal skal slå seg sammen med Telemark, og får det nye fellesnavnet: "Telemark og Vestfold." Vi må være mer kritiske, og trene opp kildekritisk sans. Om man føler seg fullstendig avsondra "makta" og du og dine blir dårlig behandla, så er det lettere å kjenne på #konspirasjoner? Gullerod eller gullerodkage, det siste er jo lige sunt? Kommuneplanen eller klitoris? Nytt på nytt eller gammelost? Demokrati er treg prosess, preget av stammespråg. Hva med katter som snakker om fylkesgrensa? Alle trenger nye perspektiver.
6.      Vedtag
 • Alle politiske møde bør streames og stenograferes. Søgne bør få koll på protokoll ny livestreamer, og ellers lære av Songdalen kommune.
 • Ledere bør slutte med å bli siddans, gå!
 • Mer kunst, tøys og tull!
 • Protokolljungler

torsdag 5. april 2018

#31


1. Sagsliste og protokoll Vi gleder oss masse til tre gjester som kommer i studio, Høyres Vegard Launes og Rødts Ellen Rudnes skal diskutere #Kameraderi og #Sørlandsnyhetene. Og vi skal snakke med påtroppende Rådkvinne i Nye Kristiansand Camilla Bruno Dunsæd om det å skabe en god kommune.
2. Påskedebrief: gründerpåske, digitalpåske, dynepåske eller gå seg bort-på-påske-til-fjells?
3. Interpellasjon I: Demokratisk ukultur Vegard Launes (H) og Ellen Rudnes (R) har hatt leserinnlegg i Fædrelandsvennen - nå mødes de til debatt om EFTA-dom og kameraderi. Men først til påske- og skisnakk! Fins det en «demokratisk ukultur» i Kristiansand? Nei sier Launes, her har politikere og administrasjon gjort så godt de kunne. Ja sier Rudnes, dette er ikke klønethed, dette er med vilje. EFTA-domstolen har påpekt lovbrudd og sagsbehandlingsfeil. Så diskuteres om det er juridisk forskjell på «Kameraderi og korrupsjon», som igjen fører til veddemål med fransk vin! 🥂🍾🎉 Enighet om at regelverk skal overholdes, fundamentet til demokratiet er at man har tillit til politikerne sier Launes. - Dette handler om makt og ikke avmakt, at folk opplever at de eier prosessene sier Rudnes. Korrupsjon må motarbeides.
4. Interpellasjon II: Sørlandsnyhetene: Vegard Launes (H) og Ellen Rudnes (R) Launes: Er det OK at man opptrer som et nyhedsbyrå med svært konfronterende tekster der de som står bag vil være anonyme? Styrken er at man får fram meninger og sager som etablerte mediehus som Fvn og NRK ikke ønsker å ta i sier Rudnes. Det er vanskelig å komme på innsida av ukultur, det kan slige facebooksider hjelpe til med å avdekke. Launes: Når de som skriver er anonyme (de kaller seg «glad gjeng») er det vanskelig å vite hvem du kan henvende deg til og diskutere med. Private bilder og tekster deles til spott og spe av anonyme. Det er bra med folkeaksjoner, men disse må også ha folkeskikk.
5. Interpellasjon III Vi snakker med påtroppende Rådkvinne i Nye Kristiansand Camilla Bruno Dunsæd om det å skabe et godt lokaldemokrati: Jeg er opptatt av at innbyggerne har tillit til Nye Kristiansand. Da må vi ha åbenhed i prosessene, at innbyggerne ivaretas, at når de spør skal de få svar, og at det som kommunen gjør tåler dagens lys. For meg har det vært viktig å få inn et anti-korrupsjonsprogram i tråd med Trancparency International i Nye Kristiansand, som går på etiske retningslinjer, innkjøpsreglement, kultur- og holdningsarbeid, et godt internkontrollsystem. Kommunen forvalter store verdier, mange ønsker å påvirke ansatte i kommunen med ulige virkemidler. Som Rådkvinne i Kvinesdal anbefalte vi «Norskeknuden-testen» at man skal kunne stå på toppen av Baneheia eller Duekniben, og kunne robe ud det du har tenkt å gjøre, og tenke at dette kjennes greit ud. Om det skurrer, ta en ekstra runde, snakk med en kollega, tenk deg om.
6. Interpellasjon IIII Rådkvinne Camilla Bruno Dunsæd om «Grunnlagsdokumentet for den overordna administrative organiseringa av kommunen.» som skal vedtas av Fellesnemda ultimo april. - Det å ha en styrbar, gjenkjennbar kommune er viktig, kommunen skal la innbyggerne blomstre. Samhandling og innovasjon av viktig. Kommunen har overordna udfordringer som må løses på tvers, «samfunnsfloga.»
7. Vedtag:
Møde hverandre mer ansikt til ansikt
Kom på Alltingets Kvinnepolitiske frokost på Drømmeplassen 10. april kl 08.30. 20% rabatt
TPU - Tverrpolitisk udebrus
Episode 29
Sagsliste godkjent, men hvor er protokollen? Formalia er ikke på plass. Birgitte har udfordninger med henhold til vårslapphed, og kommer med diverse tilleggsunnskyldninger. Dette er kritikkverdig. Men da Alltinget ikke har vedtekter får dette foreløbig ingen konsekvenser for protokollfører, men dette avslører at Alltinget ennå ikke har funnet sitt «Why» og «purpose.»

Spørretime. Vi skyder fra hofta, som vi mener er en undervurdert egenskab. Sikte blir ikke optimalt, men det kan ligge mye tanke bag å skyde fra hofta, eller? Det blir fort «Morna Sylvi» som Mira treffans sammenlignes med headmaster på Hogwart Dolores Umbridge. En statsråd SKAL ikke nøre opp under hat. Folk er ikke dumme.
Shoutout til Eivind Trædal og Rune Berglund Steen som satte skabet på plass og stod opp mod Resett & Document-gründere på Dax18

Interpellasjon: Vi snakker med Rødts Ellen Rudnes om at Kristiansand nettopp er dømt av Efta-domstolen og etter norsk lov. - Dommen bekrefter at vi har kameraderi og en demokratisk ukultur i Kristiansand sier Ellen, som brukt sommerferien for snart tre år siden til å sette seg inn i jussen og etterhvert sagsøge kommunen, og fikk medhold. Her har utbygger fått tildelt offentlige midler uten korrekt anbudskonkurranse, adm/pol har samarbeidet med én utbygger, informasjon er tilbageholdt. Følgene er at dette først og fremst en ripe i lakken for kommen, og en ny kommende rettssag om ulovlig subsidiering til en privat aktør. Kontrolludvalget har fått klager som til nå har ligget i bero, de skal nå skal behandles.

Retorikk: Kameraderi er «Forfordeling pga kjennskab & vennskab» sier Ellen Rudnes. Vi har strenge nasjonale lover og regler når det gjelder brug av offentlige midler. - Jeg tror at det er få innen en bransjen i denne byen som holder på med det samme, de kjenner hverandre, man respekterer hverandre, de har fått forståelse for hverandres prosjekter. «Hadde det ikke vært greiere at akkurat de vi kjenner fikk denne kontrakten, istedet for noen fra f eks Finland.» - Dette er ulovlig. I domstolen prosederte at dette var kameraderi, en skinnprosess, da lod som de la ud anbud når de egentlig ikke reelt gjorde det.
- Jeg er tillitsvalgt, og selvproklamert nerd, jeg følte jeg «måtte» undersøge dette, jeg fikk tag i Konkurransetilsynet og etterhvert lederen i Direktoratet for offentlige anskaffelse som hjalp meg i sin ferie. Men det å stikke hodet fram på denne måden har selvfølgelig vært tøft for meg personlig, sier Ellen, men dette var nødvendig, før hun henter en ettåring som har vågna i vogna.

Politisk analyse. Ellen er tilbage med ettåring på fanget. Vi har en demokratisk ukultur i Kristiansand. Kommunaludvalget og formannskabet hadde denne sagen unntatt offtentligheden i ett år før de slapp den men én uges frist. De sier det «haster» for å få sin mening igjennom. Ellen hat følgende råd til politikere og journalister og befolkningen generelt: Følg med på politiske sager som blir plassert i slutten av møder, i nærheden av budsjettmøder. Lær deg dokumentsøg og arkivrutiner, det har jeg gjort. Dette er politisk ukultur, støtta av århundreårlange sørlandske og nasjonale (og internasjonale) broderskab i Frimurerlosjer og «herreklubber». Trenger vi en ny politikertype som røsker opp? Selv om det koster. - Jeg vil heller snakke med mennesker enn fordommer, sier Ellen. I denne sagen har jeg mista litt av det. Jeg har hørt «Du gjør det bare for å få oppmerksomhed» - og trolling, posten er åbna, kjellerdør brutt opp, falsk epostadresse i mitt oppretta. Men det er todelt, jeg vil ikke kjenne på avmakt, jeg vil vise at det nytter å bygge stein på stein.

Vedtag: Mira oppsummerer
Si fra, men ikke rob Ulv Ulv
Udlysning av stillingen som Altingets sekretær
Lytt på Alltingets «Påsketing» skjærtorsdag kl 20 på Metro Sør

fredag 23. mars 2018

Påsketinget Joikapåske med grønn alvorsprat #30

Skjærtorsdag med Mira og Birgitte som snakker om fjellpåske med traumer, feriegruff, dynepåske, bypåske, og om nødvendig (ferie)alkolås på bil og teknologi.
 • #GrønnPåske-tips
  • Vær hyttevakt
  • Stearin - eller organisk tupé under skian(?)
  • Kjøddfri påske, eller gå på økologisk lammeslang?
 • #Påskemad
  • Alt som er gult
  • Proviant som joikakager, tomatsuppe, knekkebrød, pulverkaffe, erter kjødd og flesk (unngå sinnakokkproblematikk).
  • Drikk sol og tiss i grass
 • #Påskepynt
  • Birgitte møder seg selv sjøl i døra på Nille og TRG, samt er blitt ufrivillig interiørblogger - anbefaler gjenbrug. Påsketinget slår et slag for julenisser som påskepynt. 
 • #Påskegrøss
  • Vi holder en knapp på papirbøger, lydbøger om anti-helter som blir detektivhelter. Stikk innom ditt lokale bibliotek, f eks Lars Kepler-boga Playground. Vintage Agatha Christie-filmer med Margareth Rutherford som Miss Marble. Noen Poirot-filmer blir det nok også.
 • #Påskeegg
  • Kjøb vintage papiregg
  • Ed ordentlige egg 
  • Heng opp egg udendørs
 • #Påskevedtag med Momento mori
  • Feministisk påske med Eggstokkfestival & Klitorisfestival i 2019 
  • Oppstandelse gir vårslapphed og depresjon?
  • Noe må dø for at noe annet skal leve CS Lewis.
  • Enno ein Gong fekk eg Vetren at sjaa, for Vaaren at røma av Aasmund Olavsson VinjeHalvtinget med Sapfo, Deeyah Khan og Anita Krohn Traaseth #28


Birgitte holder Halvting mens Mira er innkalt til retten - som meddommer. Da blir det Nasty Women med Sapfo, Deeyah Khan, Elisabeth Sverdrup, Anita Krohn Traaseth og Aretha Franklin.

Feministkrangel, Interpellasjonsstev & Drøyeste 8. mars #27
1. Protkoll og sagsliste godkjent. Birgitte refererer til Halvtinget der Mira er blitt nevnt i møde som en «ung dame» som ikke helt forstod at «prosessen med Nye Kristiansand måtte gå fort.»
2. Spørretime. Vi må «backe» hverandre. På kvinnedagen må man få lov
til å snakke om kvinner. Fædrelandsvennen har intervjuet 50 kvinner om ligestilling. «Kvinner må steppe opp og ta plass» sier Mira i Fvn i dag. Blir det enklere eller vanskeligere for kvinner jo eldre de blir? Ha tidene forandra seg?


3. Interpellasjonsstev og produktplassering. Mira vil løfte frem en gruppe kvinner med klare stemmer, deriblant Ingebjørg Bratland som besøger Kristiansand denne uga.


4. Retorikk - Finn ditt språg om ligestilling ved å lese ordene til de femti som udtaler seg om ligestilling på Fvn i dag. Shoutout til avisredaktør Birgitte Klækken og journalist Kristian Hole. Og hvem står egentlig bag Sørlandsnyhetene?


5. Politisk analyse. Veien er målet. Mira har skrevet kronikk om nærdemokrati og innbyggerinvolvering i demokratiske prosesser. Ordfører Harald Furre svarer i Fvn i dag.


6. Konkurranse: Hvem starta #MeToo og når var det? - Svar Tarana Burke i 2006. Mira har ledet MeToo-debatt der de vedtog følgende:


Menn må på banen.


Seksualundervisningsprogram (Uge 6, som vi tidligere har snakket med Hanna Kro Sørborg om).


Varslingssystemer, tverrpolitisk varslingsinstans i politikken?


Ligestilling og Kjønn inn på Ex Phil.


Så tar det HELT av med en kjempediskusjon mellom Mira og Birgitte om Olje- og energiminister Terje Søvignes.

tirsdag 6. mars 2018

Halvtinget, Protokoll 1. mars


Godkjent referat & sagsliste av Birgitte (Mira er på Bylarm)
Spørretime: gårsdagens nyheder pga dårlig postgang i Sibirkulde og massivt snøfall: ❄️ 📰 🗞Mira Svartnes Thorsen var krystallklar på at klima må høyere opp på dagsorden i Nye Kristiansand: «Vi ber om at det opprettes et eget politisk prosjekt rundt bærekraft og sirkulærøkonomi som skal definere hva et lavutslippssamfunn er.» Takket være miljøpartiene Venstre, SV og MDG ble det lagt større vekt på klima og miljø i Nye Kristiansands politiske struktur melder Fædrelandsvennen: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/oRw78B/Klimakamp-i-Nye-Kristiansand?spid_rel=2
Interpellasjon: #MeToo - (hva som ble sagt her, tro?)
Retorikk: om ordet «feminin»
Politisk Analyse om 8. mars (protokollfører har fortrengt).
Vedtag
8. mars i Fvn / Media - ikke kreativt
Lig 8. mars- toget - MeToo
Grønne KRS